header banner
Default

Hoe vergelijkt een mens zich met een kat?


Natuurlijk, je kunt een kat niet vragen wat hij precies ziet. Maar we kunnen wel het oog van een kat nader bestuderen. Welke conclusies zijn er dan te trekken? Zien katten kleur? En waarom zien ze zo goed in het donker?

Om erachter te komen wat een kat precies ziet, moet je iets weten over kegeltjes en staafjes. De meeste ogen bestaan uit deze twee zintuigcellen. Staafjes hebben maar weinig licht nodig om hun werk te doen, maar je kunt er wel alleen grijstinten mee waarnemen. Hoe meer staafjes, hoe beter je ziet in het donker. Hoewel mensen er maar liefst 120 miljoen hebben, staan we nou niet bepaald bekend om ons uitstekende nachtzicht.

Overdag zien we een stuk beter. Dat komt door onze kegeltjes, waar we er zo'n 6 miljoen van hebben. Die hebben veel licht nodig, maar geven ons wel de mogelijkheid om veel kleurnuances te zien.

Zien katten kleur?

Hoe zit dat bij katten? Zij hebben veel meer staafjes in hun netvlies dan mensen en zien dus uitstekend in het donker. Dat verklaart waarom ze zelfs in de schemering nog een muis mee naar huis weten te nemen. Of in een donkere slaapkamer zonder problemen bij jou op bed springen. Katten vinden het namelijk hartstikke fijn om bij hun baas te zijn.

Overdag heeft de kat het qua zicht juist wat zwaarder. Katten hebben tien keer minder kegeltjes in hun oog dan wij. Maar betekent dat ook dat ze helemaal geen kleur zien? Nee hoor, katten zien wel degelijk kleur. De kleuren zijn voor een kat alleen een stuk minder rijk, wij zien veel meer kleurnuances.

Is een kat kleurenblind?

Daarnaast gaat het niet alleen om de hoeveelheid kegeltjes, maar ook om de soorten kegeltjes. Mensen hebben er drie, zodat we met gemak blauw, groen en rood van elkaar kunnen onderscheiden.

Soms werkt een van deze kegeltjes niet naar behoren. In dat geval ben je kleurenblind. Het kan zelfs voorkomen dat een kegeltje helemaal niet functioneert, dan haal je kleuren door elkaar, zoals rood en groen.

Het lijkt erop dat katten twee soorten kegeltjes hebben. Dat betekent dat ze naast blauwtinten ook geel en groen kunnen waarnemen. Rood daarentegen lijkt lastiger voor ze. Het zicht van een kat lijkt dus een beetje op dat van een mens met kleurenblindheid. Als je een poes wilt plagen met een laser, kun je er beter eentje pakken met een geel of een blauw lichtje.

Waarom zien katten zo goed in het donker?

Zoals gezegd kan een kat veel beter zien in het donker dan wij. Dat komt niet alleen door de grote hoeveelheid staafjes. Katten kunnen hun pupil maar liefst 135 keer groter laten worden, zodat er veel meer licht naar binnenvalt. En ze hebben nog een trucje: het tapetum lucidum.

Het tapetum lucidum is een lichtreflecterende laag van cellen die zich direct achter het netvlies bevindt. Deze laag kaatst het licht weer terug, zodat het netvlies een extra kans heeft om het licht op te vangen. Het is je misschien opgevallen dat een kat lichtgevende ogen lijkt te hebben als je in het donker een lamp op zijn gezicht zet. Dat komt door deze lichtreflecterende laag. Een beetje griezelig, maar voor de kat ontzettend handig.

En hoe zit het met andere huisdieren? Zijn honden kleurenblind?

Sources


Article information

Author: Brian Burton

Last Updated: 1703040361

Views: 717

Rating: 3.8 / 5 (40 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brian Burton

Birthday: 1959-06-30

Address: 963 Brown Place, Frostton, CA 29375

Phone: +3850212140426043

Job: Social Worker

Hobby: Video Editing, Origami, Cycling, Robotics, Singing, Embroidery, Kite Flying

Introduction: My name is Brian Burton, I am a striking, risk-taking, Adventurous, enterprising, Determined, clever, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.