header banner
Default

Hoe kan ik mijn letselschadevergoeding gebruiken om te investeren? - CryptoClan


Table of Contents

  We investeren tegenwoordig veel in crypto, dit naast aandelen en vastgoed. Nu de rente weer stijgt wordt zelf sparen voor sommige mensen weer interessant.

  Investeren in crypto of aandelen gebeurt vaak met geld dat je op dat moment niet nodig hebt. Hiermee voorkom je het risico dat je een eventueel verlies niet op kunt vangen. Maar hoe zit dit met een letselschadevergoeding? Kun je hier ook mee investeren in crypto munten en aandelen, of is dit minder verstandig. 

  Om op bovenstaande vraag een antwoord te geven, is het belangrijk om te kijken wat een letselschadevergoeding nu eigenlijk is en waarvoor deze bedoelt is. Want een letselschadevergoeding is een vergoeding van schade en geen inkomen en een bijzondere vorm van vermogen.

  Wat is letselschade eigenlijk?

  De laatste jaren is de claimbewustheid van mensen in Nederland steeds meer toegenomen. Bent u bijvoorbeeld aangereden door een auto, dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding als u aan dit ongeval letsel heeft overgehouden en de tegenpartij hiervoor aansprakelijk is.

  In Nederland zijn alle motorvoertuigen verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Het is daarom de autoverzekeraar van de tegenpartij die de letselschadevergoeding na een auto ongeluk of fietsongeluk betaalt. Dit gaat soms om enkele duizenden Euro’s, maar de schadevergoeding kan bij zwaar en blijvend letsel zoals een chronische whiplash enorm oplopen. Zo nemen verzekeraars jaarlijks circa 75.000 letselschadezaken in behandeling, met een totale schadelast van rond de 1,5 miljard per jaar.

  Deze anderhalf miljard Euro komt dus ten goede aan letselschadeslachtoffers. Maar kun je dit bedrag dan ook investeren? Daarvoor is het goed om te weten waaruit een letselschadevergoeding eigenlijk bestaat.

  Waaruit bestaat een letselschadevergoeding?

  Indien je gewond raakt bij een verkeersongeluk of bedrijfsongeval, dan maak je kosten. Denk hierbij aan medische kosten en reiskosten. Deze kosten maak je direct en het duurt vaak lange tijd voordat deze kosten ook daadwerkelijk vergoed worden. Je krijgt deze kosten pas achteraf vergoed. Dit geldt ook voor andere schadeposten die direct geleden worden, zoals inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Wel worden er door de schadeverzekeraar voorschotten op de schade betaalt. Zo kom je als letselschadeslachtoffer niet in de problemen.

  Veel letselschadezaken hebben een financieel belang van tussen de € 5.000,00 en € 25.000,00. Deze schadevergoeding ziet met name op reeds geleden schade en voor een beperkt deel op toekomstige schade. Ga je deze schadevergoeding dan gebruiken om in crypto te investeren, dan loop je een risico, maar dit is beperkt tot het bedrag van de schadevergoeding die je ontvangen hebt.

  Soms lijdt iemand na een aanrijding of ongeluk op het werk een aanzienlijke schade. Het gaat dan niet alleen om schade die al geleden is of op korte termijn geleden wordt, maar ook om toekomstige schade.

  Toekomstige schade wordt door een letselschadeverzekeraar in 1 keer uitbetaald en ook direct aan het einde van de letselschadezaak. De letselschadevergoeding bestaat dan ook uit toekomstige schade. Geld dat het letselschadeslachtoffer pas nodig heeft in de toekomst, maar dan wel echt nodig heeft. Investeren in crypto, aandelen of vastgoed is dan vaak niet verstandig. Daarom is het bij een letselschadevergoeding altijd belangrijk om je goed te laten adviseren door een financieel expert. Zo voorkom je grote financiële risico’s.

  Sources


  Article information

  Author: Rebecca Kelly

  Last Updated: 1700328603

  Views: 918

  Rating: 5 / 5 (94 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rebecca Kelly

  Birthday: 1928-07-30

  Address: 70898 Laura Prairie, Tylerton, MT 49634

  Phone: +3871453475060182

  Job: Psychologist

  Hobby: Baking, Bird Watching, Mountain Climbing, Orienteering, Ice Skating, Wine Tasting, Hiking

  Introduction: My name is Rebecca Kelly, I am a intrepid, persistent, accessible, exquisite, vivid, dazzling, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.