header banner
Default

De crypto-industrie wacht geduldig op het einde van de SEC-zaak tegen Ripple


Table of Contents

Het omvallen van zowel munten (Luna) als meerdere exchanges (Celsius, FTX, Voyager en meer) heeft voor veel commotie en onzekerheid gezorgd in de cryptosector. Dit heeft geleid tot miljardenverliezen voor zowel bedrijven als individuen.

Door het drama in de cryptowereld is de rechtszaak tussen de SEC en Ripple naar de achtergrond gedrukt. Echter, kan het effect van de uitkomst van deze rechtszaak grote gevolgen hebben voor de hele sector, schrijft Kaj van der Peet, Consultant van Enigma Consulting.

De rechtszaak berust op een conflict tussen Ripple en de SEC en viert bijna zijn tweejarig jubileum, maar het einde lijkt nu in zicht. De SEC beargumenteert dat Ripple $1.3 miljard aan ongeregistreerde effecten heeft verkocht.

Cryptosector in spanning voor afloop rechtszaak SEC versus Ripple

Mocht de SEC gelijk krijgen dan kan dit een grote impact hebben op een significant aantal cryptomunten. Het gaat om munten die op een soortgelijke manier als XRP, de naam van de aan Ripple gerelateerde cryptomunt, op de markt zijn gebracht. De verwachting is dat als de SEC wint, de SEC nog meer rechtszaken zal starten tegen vergelijkbare cryptomunten. Dit vooruitzicht zorgt voor onzekerheid en kan een massale verkoop van deze munten teweegbrengen.

Ripple is het niet met de SEC eens en stelt dat:
1. XRP geen effect is en niet voldoet aan de Howey-test (De Supreme Court-zaak van SEC versus Howey legde in 1946 de test vast of een overeenkomst een investeringscontract inhoudt)
2. ‘The fair notice defense’ hier geldt, wat inhoudt dat Ripple in de afgelopen 8 jaar geen indicatie of signaal heeft gekregen van de SEC dat hun bedrijfsvoering illegaal is. Daarnaast heeft Ripple zelfs meerdere malen bij de SEC aangeklopt met deze vraag, maar heeft het daar geen duidelijk antwoord op gehad.

Bij winst voor Ripple kan de cryptosector even opgelucht ademhalen. Vergelijkbare munten zullen in dat geval (voorlopig) ook niet onder het effectentoezicht van de SEC vallen. Al wordt wel verwacht dat de SEC mogelijk met een nieuw strijdplan komt.

Het belang voor de sector bleek ook duidelijk uit de brede steun die Ripple tijdens de rechtszaak heeft gekregen. Meer dan tien partijen, waaronder Coinbase, de Chamber of Digital Commerce en een advocaat die meer dan 75.000 XRP eigenaren vertegenwoordigt, hebben als ongevraagd advies aan de rechtbank zogenaamde ‘amicus’ brieven ingestuurd. Ter vergelijking, maar één partij heeft dit type brief ingestuurd om de SEC te steunen. Deze brieven zijn nu onderdeel van de bewijsdocumenten die de rechter zal meenemen in haar beslissing.

Echter, een derde optie, en misschien wel de meest voor de hand liggende, is dat de SEC en Ripple buiten de rechtszaal tot een overeenkomst (settlement) komen. Wanneer dit het geval is, dan is de hamvraag wat precies de afgesproken voorwaarden zijn.

Ripple heeft aangegeven dat het alleen een ‘settlement’ overweegt wanneer duidelijk wordt vastgelegd dat XRP geen effect is en de SEC dit niet opnieuw zal aanvechten. Dit zou kunnen betekenen dat XRP de enige munt in de VS wordt met wettelijke duidelijkheid, terwijl andere munten nog moeten beven voor de mogelijke komst van de SEC.

Tijdslijn afloop rechtszaak

VIDEO: BREAKING! 🚨 SEC vs Ripple 2024 Trial! #xrp
Zach Rector

9 januari 2023 is de laatste dag dat zowel de SEC als Ripple documenten mogen aanleveren. Daarna is het aan de rechter om een uitspraak te doen. Op basis van de uitspraak kunnen de partijen tot een ‘settlement’ komen of aangeven dat ze een ‘jury trial’ willen.

Naar verwachting staan zowel de SEC als Ripple niet te popelen om voor het laatstgenoemde te kiezen; een jury trial is niet goedkoop, duurt vaak lang en staat erom bekend dat de uitkomst moeilijk te voorspellen is. Als dit toch de uitkomst wordt, dan zal de afloop van de rechtszaak nog veel langer op zich laten wachten. 

Een advocaat gespecialiseerd in cryptomunten die de rechtszaak op de voet volgt heeft de verwachting uitgesproken dat de rechter uiterlijk rond 31 maart 2023 haar uitspraak zal doen. Een uitspraak die mogelijk wat positiviteit in de cryptosector kan brengen, of juist zorgt voor nóg meer ellende. Het belooft een spannende apotheose te worden.

Sources


Article information

Author: Donald Eaton

Last Updated: 1704498722

Views: 1197

Rating: 4 / 5 (31 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Donald Eaton

Birthday: 1937-09-14

Address: 4728 Kidd Dale, East Karenmouth, MO 32390

Phone: +3973635736755518

Job: Article Writer

Hobby: Cross-Stitching, Cycling, Cooking, Wine Tasting, Fishing, Stamp Collecting, Playing Piano

Introduction: My name is Donald Eaton, I am a esteemed, clever, Precious, important, honest, enterprising, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.