header banner
Default

RÚV is rapporterar att det kommer att bli en intensiv vecka med förhandlingar på grund av minskade köpkrafter


Table of Contents

  Efstaleiti 1

  103 Reykjavík

  Sími: 515-3000

  • Innlendar fréttir
  • Erlendar fréttir
  • Menning og dægurmál
  • Íþróttir
  • Auglýsingar
  • Dánarfregnir
  • Fréttir af RÚV
  • Stefna og starfsemi
  • Hafa samband
  • RÚV öpp fyrir snjalltæki
  • Safn RÚV
  • Skil á efni til RÚV
  • About RÚV
  • RÚV Archive
  • Auðskilið
  • RÚV English
  • RÚV Polski
  • Hlaðvarp

  Um RíkisútvarpiðDreifikerfi RÚVRáðningarvefur RÚVPersónuvernd

  © RÚV 2023

  Sources


  Article information

  Author: Patricia Smith

  Last Updated: 1699137122

  Views: 942

  Rating: 4.1 / 5 (74 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Patricia Smith

  Birthday: 1996-03-07

  Address: 44485 Alexis Groves Apt. 761, Griffinport, PA 53277

  Phone: +4541717921345148

  Job: Art Director

  Hobby: Fencing, Drone Flying, Lock Picking, Singing, Writing, Embroidery, DIY Electronics

  Introduction: My name is Patricia Smith, I am a unyielding, honest, intrepid, rare, ingenious, unwavering, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.