header banner
Default

Wanneer je een plateau wilt delen, kun je bij dit restaurant in Kortessem genieten van heerlijke snacks en smaakvolle cocktails


Table of Contents

  Bij dit adresje in Kortessem smul je van lekkere hapjes en zalige cocktails. — © Tom Palmaers

  Het Boescafé is een gevestigde waarde in Kortessem. Zopas opende de familie Boes er een tweede zaak: Boesting, waar je klassiekers kan eten, maar evenzeer kan genieten van het hippe foodsharing concept. Wij schoven er de voetjes onder tafel om te smullen van een cozy sharing plate.

  Kizzy van Horne

  Sources


  Article information

  Author: Seth Moreno

  Last Updated: 1702020362

  Views: 1126

  Rating: 4.9 / 5 (41 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Seth Moreno

  Birthday: 1997-05-13

  Address: 9933 Julia Cliffs Suite 570, West Tiffanyport, IN 87977

  Phone: +3775224071091247

  Job: Article Writer

  Hobby: Writing, Web Development, Poker, Badminton, Camping, Painting, Puzzle Solving

  Introduction: My name is Seth Moreno, I am a frank, unguarded, tenacious, Colorful, enterprising, fearless, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.