header banner
Default

In het eerste kwartaal van 2023 verloor de cryptocurrency-munt 11% in juli, augustus en september


  • De bitcoin daalde afgelopen kwartaal voor het eerst dit jaar in waarde.
  • Er ging 11 procent van de waarde van de cryptomunt af, die momenteel voor 27.000 dollar wordt verhandeld.
  • De onzekerheid over de economie zou de munt parten spelen, menen kenners.
  • Lees ook: Beleggers trekken ruim $450 miljoen uit beleggingsfondsen voor crypto in 9 weken tijd – bitcoin kent grootste uitstroom

De bitcoin kende van juli tot en met september zijn eerste kwartaalverlies van dit jaar. ’s Werelds meest bekende cryptomunt, die momenteel wordt verhandeld rond de 27.000 dollar, zakte ongeveer 11 procent in waarde.

Volgens kenners heeft dat onder meer te maken met de toegenomen onzekerheid over de economie en het vooruitzicht dat de rente waarschijnlijk nog langere tijd op een hoog niveau zal blijven. Ook is er de laatste tijd veel onrust rond de grote cryptobeurs Binance.

Hosam Mahmoud, analist bij de firma CCData, wijst erop dat de hogere rentes van centrale banken een drukkend effect hebben op de aantrekkingskracht van zowel aandelen als risicovolle beleggingen als cryptomunten. En volgens een rapport van CoinShares hebben cryptobeleggers de laatste tijd heel veel crypto’s verzilverd omdat ze bang zijn dat hun beleggingen komende tijd minder waard zullen worden.

In de eerste zes maanden van dit jaar maakte de koers van de bitcoin nog een opmars van 83 procent door. Dat was voornamelijk een herstel van de flinke waardedaling voor de munt in 2022, toen crypto's zwaar onderuitgingen door onrust en schandalen zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX.

Koers bitcoin lastig te voorspellen

Wat de bitcoin de komende tijd gaat doen is lastig te voorspellen. Kenners van de Britse bank Standard Chartered voorzagen in juli nog dat de koers van de bitcoin eind volgend jaar zal zijn gestegen tot 120.000 dollar. Dat baseerden ze op het feit dat zogeheten miners, die de bitcoins maken, er baat bij hebben dat er niet al te veel nieuwe bitcoins bijkomen. Bij een beperkt aanbod kunnen ze hun bitcoins makkelijker voor meer geld verkopen.

Maar recent zorgt met name cryptobeurs Binance voor nieuwe onrust. Dat grote cryptobedrijf is al een tijd onderwerp van onderzoeken door toezichthouders omdat het bedrijf zich helemaal niet aan de regels voor beleggingen zou houden, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Binance mag zijn diensten ook al niet langer aanbieden in Nederland. De laatste tijd zijn er berichten dat het handelsvolume bij Binance fors ingestort is. Naar verluidt zijn er ook al veel banen bij het bedrijf geschrapt.

Afgelopen dagen werd de cryptowereld ook nog opgeschrikt door een storing bij Binance, waardoor het leek alsof de koers van de bitcoin in enkele minuten met meer dan 20.000 dollar was gekelderd. De paniek ebde wel snel weg, want Binance-oprichter Changpeng Zhao was er snel bij met de opmerking dat de oorzaak van het euvel was gevonden en dat de bitcoin niet echt zoveel waarde had verloren.

LEES OOK: Er zijn wereldwijd bijna 90.000 cryptomiljonairs: toch is de kans om een miljoen te verdienen met cryptomunten extreem klein

Sources


Article information

Author: Andres Perez

Last Updated: 1699798441

Views: 912

Rating: 3.6 / 5 (100 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Andres Perez

Birthday: 1956-02-25

Address: 037 Campbell Vista, Port Joshua, WV 41985

Phone: +4596523410465293

Job: Zoologist

Hobby: Amateur Radio, Dancing, Playing Chess, Camping, Cooking, Wildlife Photography, Playing Piano

Introduction: My name is Andres Perez, I am a transparent, Colorful, treasured, receptive, Gifted, dear, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.