header banner
Default

Dit is het maximale rendement dat uw ethereum momenteel kan opleveren


Ethereum (ETH) is een van de vele cryptocurrencies waar je een rendement mee kunt verdienen. Door ether te staken draag je bij aan de beveiliging en werking van de blockchain én je kunt er een leuk zakcentje mee verdienen. Hoeveel geld kan jouw ethereum-stapel momenteel opleveren?

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

ETH staking

VIDEO: Can Ethereum Reach $100,000? #ethereum #crypto
Lark Davis

Sinds december 2020, met de lancering van de zogenoemde ‘Beacon Chain’, is het mogelijk om ethereum te staken. Vorig jaar september maakte de ‘Merge’ de overgang van Proof-of-Work (PoW) naar Proof-of-Stake (PoS) compleet. Sindsdien zijn het niet langer miners die nieuwe transactieblokken toevoegen aan de Ethereum blockchain, maar is het stokje doorgegeven aan validators.

Om een validator node te draaien moet je minimaal 32 ETH vastzetten op het netwerk. Tegen de huidige ethereum koers betekent dit een minimum inleg van iets meer dan 52.000 dollar. Echter kun je ook gebruikmaken van liquid stakingdiensten. Hiermee worden ethers van gebruikers samengevoegd en kun je zonder het draaien van een eigen validator node tóch participeren in het consensusmechanisme.

Volgens data van Dune wordt er momenteel 27.825.228 ETH gestaket. Dit staat gelijk aan 23,14 procent van het huidige circulerende ETH-aanbod. Wat betreft het aantal validators staat de teller op 869.538.

Hoeveel ethereum kun je nu verdienen?

VIDEO: HOE KAN JE RENDEMENT IN CRYPTO OOK BEHOUDEN? (WEES NIET DE SJAAK)
Focuss Op Financiën

Uit data van Staking Rewards blijkt dat het jaarlijkse rendement op het moment gelijkstaat aan 3,47 procent. De zogenoemde ‘Real reward Rate’, ofwel het rendement gecorrigeerd voor inflatie, komt uit 3 procent.

Het ethereum-aanbod is uitsluitend inflatoir op momenten dat er weinig activiteit is op het netwerk. Een deel van de transactiekosten wordt namelijk vernietigd, dus op drukbezochte momenten ligt dit totaal hoger dan de nieuwe in omloop gebrachte munten. Voor ethereum ligt het rendement gecorrigeerd voor inflatie dan ook een stuk dichter bij het jaarlijkse rendement dan bij veel andere PoS-munten.

Eerder deze week kon je nog op Crypto Insiders lezen dat het rendement op het staken van ETH de afgelopen maanden is gedaald van boven de 5 procent tot het huidige niveau van 3,47 procent. De in april uitgevoerde Shapella hard fork, die het opnemen van ETH uit de staking contracten mogelijk maakte, heeft de vraag naar staking gigantisch vergroot.

In juni van dit jaar was er een piek waarneembaar in de wachtrij om een validator node te draaien. Meer dan 96.000 validators stonden destijds in de wacht om actief bij te dragen aan het consensusmechanisme. Nu laat data van Validator Queue zien dat je slechts een halfuur geduld moet hebben om toe te treden tot het netwerk.

Sources


Article information

Author: Brian Silva

Last Updated: 1698464281

Views: 759

Rating: 4.1 / 5 (75 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brian Silva

Birthday: 1969-07-11

Address: 58758 Johnson Roads, Blacktown, LA 98382

Phone: +4374297606814144

Job: Paramedic

Hobby: Horseback Riding, Survival Skills, Wildlife Photography, Tea Brewing, Coffee Roasting, Kite Flying, Animation

Introduction: My name is Brian Silva, I am a valuable, daring, unwavering, spirited, steadfast, clever, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.